Project Description

ZOUTvsZOET

SYNOPSIS

Water is als bloed, als het niet meer stroomt gaat het dood.
Het leven onder, boven en aan het water nam na het afsluiten van de Zuiderzee een dramatische wending. Vele vissoorten verdwenen en de visserij ging door een diep en lang dal. Natuurbeschermers, vissers en bouwers slaan nu de handen ineen; ze bouwen een Vismigratierivier. Een opening in de iconische Afsluitdijk creëert een permanente verbinding tussen de zoute Waddenzee en het zoete IJsselmeer. De opnieuw migrerende vis zal het dode water weer levend maken. Deze film gaat over het meebewegen met die stroom, de stroom van leven en dood. De Vismigratierivier is daar een metafoor voor.

ZOUT vs ZOET wordt een documentaire over de totstandkoming en bouw van de Vismigratierivier, een ecoduct door de Afsluitdijk nabij de spuisluizen van Kornwerderzand.

Wereldwijd uniek project

De Vismigratierivier is een permanente opening in de Afsluitdijk waar trekvissen 24/7 vrijuit door heen kunnen zwemmen om vanuit de Waddenzee het IJsselmeer te bereiken en andersom. Trekvissen hebben zoet- én zoutwater nodig voor hun levenscyclus. Door de aanleg van dijken en dammen, zoals de Afsluitdijk is dat niet of nauwelijks meer mogelijk. Dat is een belangrijke reden waarom het slecht gaat met trekvissen in het algemeen en de visstand in het IJsselmeer in het bijzonder. De innovatieve Vismigratierivier, nergens in de wereld is dit eerder zo gedaan, zorgt er, samen met enkele maatregelen die Rijkswaterstaat heeft uitgevoerd, voor dat de Afsluitdijk weer open gaat voor vis. Het project wordt gelijktijdig gerealiseerd met de renovatie van de Afsluitdijk en is eind 2022 gereed.

PRODUCTIEPERIODE
2019-2023

In ontwikkeling, zie www.zoutvszoet.nl

* De Nieuwe Afsluitdijk (DNA): De Vismigratierivier is onderdeel van het programma De Nieuwe Afsluitdijk (DNA). De Nieuwe Afsluitdijk is een samenwerking van de provincies Noord-Holland, Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen.

*Initiatiefnemers Vismigratierivier: Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, netVISwerk , It Fryske Gea en Het Blauwe Hart.